Obeståndsrätt

Obeståndsrätt

Oavsett om det är det egna bolaget som har problem eller om det är en kund eller leverantör som har problemen är kunskapen kring obeståndsrätten vital för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi jobbar?  Tveka inte på att kontakta oss, kom förbi på en kaffe så berättar vi mer!

 

Kontakta oss

Konkurser

Advokatbyrån handlägger årligen ett stort antal konkurser och har omfattande erfarenhet av obeståndsfrågor. Vi lämnar allmän obeståndsrättslig rådgivning till företag som står inför beslut att försättas i konkurs och vi informerar bl.a. om vad konkurs innebär och vilka regelverk som aktualiseras för företaget och dess ställföreträdare. 

Obeståndsrättslig rådgivning

Vi biträder med obeståndsrättslig rådgivning, vilket omfattar ett antal frågeställningar som kan uppkomma i samband med, före eller efter en inträffad konkurs eller annat obeståndsrättsligt förfarande. I vissa fall kan man träffas av ett återvinningsanspråk från en konkursförvaltare eller en företagsrekonstruktör. När sådant krav framställts är det alltid klokt att kontakta advokat eftersom återvinningsreglerna är komplexa.

Vill du veta mer?

 

Kontakta oss

Vill du bli en av oss?

Hos oss möter Du människor som har en passion för det vi gör och som alltid sätter klienten främst. Vi har höga etiska och professionella krav och är utpräglade problemlösare. Vi vill gärna lära känna nya människor, för anställning eller för framtida kontakter. 

 

Kontakta oss