Affärsjuridik

Affärsjuridik

Affärsjuridiken omfattar hela det regelverk som styr ett företags vardag. Vårt biträde kan vara allt från en enkel konsultation om vad en paragraf i ett avtal innebär till mer omfattande uppdrag som exempelvis biträde vid köp eller försäljning av bolag.

Kontakta oss

Vill du veta mer om hur vi jobbar?  Tveka inte på att kontakta oss, kom förbi på en kaffe så berättar vi mer!

 

Kontakta oss

Företagsförvärv

Företagsförsäljningar är ofta komplicerade affärer där advokater och revisorer måste samverka med klienten. Många gånger föregås affären av en genomgång av företaget, så kallad due diligence. Vi biträder klienten vid sådan genomgång och svarar för att ett väl anpassat avtal tas fram som reglerar affären. Vårt arbete utförs i nära samverkan med klientens revisor och ekonomipersonal och i enlighet med gällande praxis vid transaktioner.

Fastighetsrätt

Vi hjälper till vid köp och försäljning av kommersiella fastigheter eller exploateringsavtal. Biträdet kan avse upprättande av köpeavtal, biträde vid paketering av fastigheter inför försäljning samt även avtal om fastighetsreglering såsom alternativ till försäljning. Vi kan även biträda med lagfarts- och inteckningsfrågor, servitutsfrågor, nyttjanderättsfrågor  och plan- och bygglagsfrågor. 

Avtalsskrivning

Vi hjälper er med att formulera de avtal som ni behöver eller att gå igenom avtalsförslag som ni har fått av motparten. Vi kan bidra med kreativa lösningar och belysa de fällor som finns i avtalet. Målet är att minska riskexponeringen och att göra affären så bra som möjligt för er. Vi är väl bekanta med alla på marknaden förekommande standardavtal och använder sådana då det är till fördel för klienten.

Tvister

Vi biträder klienter i kommersiella tvister, såväl i förhandlingar före rättegång som i genomförande av rättegång eller skiljeförfarande. Vi hanterar även kontakter med försäkringsbolag gällande rättsskydd för täckande av rättegångskostnader. Tillsammans med klienten gör vi en  med en analys av rätts- och bevisläge för att rekommendera antingen tvist eller förlikning beroende på hur starkt målet är. 

Bolagsrätt

Vi biträder i frågor gällande upprättande och tolkning av aktieägaravtal och bolagsordningar.
Vi ger även råd om och biträde i annan bolagsrätt, såsom styrelse- och bolagsstämmofrågor, minoritetsfrågor, hembud, frågor om kapitalökning m.m. Vi åtar oss också uppdrag som ordförande på bolagsstämmor. Vi har omfattande erfarenhet av olika slags ägartvister. Vi lämnar även biträde i frågor gällande ekonomiska föreningar och handelsbolag. 

Hyresrätt 

På byrån finns omfattande kompetens gällande kommersiella hyresavtal och arrenden.
Vi biträder klienter med upprättande av hyresavtal, vid uppsägningar och omförhandlingar av hyresavtal, frågor om förverkande av hyresavtal, förhandlingar i hyresnämnden och i allmän domstol gällande bl.a. skadestånd vid uppsägning av hyresavtal. Vi kan även biträda i frågor gällande deponering av hyra hos länsstyrelsen. 

Vill du veta mer?

 

Kontakta oss

Vill du bli en av oss?

Hos oss möter Du människor som har en passion för det vi gör och som alltid sätter klienten främst. Vi har höga etiska och professionella krav och är utpräglade problemlösare. Vi vill gärna lära känna nya människor, för anställning eller för framtida kontakter. 

 

Kontakta oss