Henrik Snellman

Advokat, Delägare


Specialistområden

Affärsjuridik och konkursförvaltning

Henrik är verksam som konkursförvaltare och inom affärsjuridik med inriktning mot företagsöverlåtelser och kommersiella avtal. Ledamot av (tidigare sekreterare i) Östra avdelningen av Sveriges advokatsamfund. Tidigare ledamot av Sveriges advokatsamfunds huvudstyrelse. 

Medlem i Rekonstruktör- & konkursförvaltarkollegiet (REKON).

Henrik Olofsson

Advokat, Delägare


Specialistområden

Affärsjuridik

Henrik är verksam inom affärsjuridik med inriktning mot bland annat aktie-, verksamhets- och fastighetsöverlåtelser, IT-rätt samt kommersiell avtalsskrivning i företag. Henrik har stor erfarenhet av avtalsskrivning inom industri- och handelssektorn, exempelvis gällande nationella såväl som internationella inköps- och distributionsvillkor.

Carina Snellman

Jur kand


Specialistområden

Konkurshandläggning och administration

Carina är huvudansvarig för advokatbyråns administration och biträder även med konkurshandläggning.

Ann-Britt Nilsson

Konkurs- och lönegarantihandläggare


Specialistområden 

Ann-Britt har arbetat med konkurshandläggning och lönegarantifrågor sedan början av 1990-talet. Hon har mycket stor vana att lösa att de komplexa frågor som kan uppstå vid handläggningen av konkurser.   

Erica Ahnström

Receptionist, Konkurshandläggare


Specialistområden

Reception och konkurshandläggning

Erica är advokatbyråns glada ansikte och röst utåt. Hon ser till att både advokatbyråns klienter och vi på kontoret har det bra. Erica är även konkurshandläggare. För närvarande föräldraledig.

 

Direkt:     0470 - 70 94 99
Mail: ea@avantadvokater.se

Henrik Snellman

Advokat, Delägare

Henrik Olofsson

Advokat, Delägare

Carina Snellman

Jur kand

Ann-Britt Nilsson

Konkurs- och lönegarantihandläggare