Avant Advokater AB
Avant Attorneys Ltd 
 

 

 

 

 
 
 
 

 AFFÄRSJURIDIK

 
Affärsjuridiken omfattar hela det regelverk som styr ett företags vardag. Vårt biträde kan vara allt från en enkel konsultation om vad en paragraf i ett avtal innebär till mer omfattande uppdrag som exempelvis biträde vid köp eller försäljning av bolag.
 

 OBESTÅNDSRÄTT 

 
Oavsett om det är det egna bolaget som har problem eller om det är en kund eller leverantör som har problemen är kunskapen kring obeståndsrätten vital för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.
 Obeståndsrättslig rådgivning
 

Vi biträder med obeståndsrättslig rådgivning,vilket omfattar ett antal frågeställningar som kan uppkomma i samband med, före eller efter en inträffad konkurs eller annat obeståndsrättsligt förfarande. I vissa fall kan man träffas av ett återvinningsanspråk från en konkursförvaltare eller en företagsrekonstruktör. När sådant krav framställts är det alltid klokt att kontakta advokat eftersom återvinningsreglerna är komplexa.