Avant Advokater AB
Avant Attorneys Ltd 
 

 

 

 

 
 
 
 

 AFFÄRSJURIDIK

 
Affärsjuridiken omfattar hela det regelverk som styr ett företags vardag. Vårt biträde kan vara allt från en enkel konsultation om vad en paragraf i ett avtal innebär till mer omfattande uppdrag som exempelvis biträde vid köp eller försäljning av bolag.
 

 OBESTÅNDSRÄTT 

 
Oavsett om det är det egna bolaget som har problem eller om det är en kund eller leverantör som har problemen är kunskapen kring obeståndsrätten vital för att kunna fatta rätt beslut vid rätt tidpunkt.

 Företagsförvärv

 

Företagsförsäljningar är ofta komplicerade affärer där advokater och revisorer måste samverka med klienten. Många gånger föregås affären av en genomgång av företaget, så kallad
due diligence. Vi biträder klienten vid sådan genomgång och svarar för att ett väl anpassat avtal tas fram som reglerar affären. Vårt arbete utförs i nära samverkan med klientens revisor och ekonomipersonal.